Bevooroordeeld

Nette jurk
Een nette jas
Bevlekt, begeleid
Met paarse tas

Warrige knot,
Hautaine kop
Eerste indruk
Hou toch op

Afgemaakt
Zwart leren kisten,
gracieus, pompeus
Niet te doordringen

Ongematched
Toch tevreden
Vooroordelen
Weggegleden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s